Informácie o výrobku

Názov výrobku/ typ (1)* Rozmer (2)* Číslo identifikačného štítku (3)*
Pridať výrobok
* povinné pole
predchádzajúci krok následujúci krok

Vaše údaje

Informácie o správcovi osobných údajov nájdete tu.

* povinné pole

Ak dáte súhlas, budeme Vás informovať o špeciálnych marketingových ponukách, ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé.

Súhlasím so spracovaním osobných údajou firmou FAKRO Sp. z o.o., so sídlom w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a. Pokiaľ súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, budú ich spracovávať aj Partneri spoločnosti FAKRO Sp. z o.o. (podrobnosti na www.fakro.pl) ďalej spoločne len ako „partneri“ a každý samostatne ako „partner“, správcami budú v rozsahu, ktorý je v súlade so zákonom, aj tieto spoločnosti.
  •  
  •  
Súhlasím so zasielaním obchodných informácií týkajúcich sa výrobkov firmy FAKRO prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
  •  
  •  
predchádzajúci krok následujúci krok

Váš názor

 

1. Čo Vás presvedčilo k nákupu strešných okien FAKRO?

2. Kto Vám doporučil strešné okná FAKRO?

 
 

3. Ako hodnotíte kvalitu zakúpeného výrobku FAKRO?

4. Za akým účelom ste zakúpil/a strešné okná?

5. Sú pod oknami FAKRO umiestnené topné telesá?

 

6. Koľko okien FAKRO je inštalovaných v streche Vášho domu/ bytu/ kancelárie?

   

7. Sú na Vaších oknách namontované doplnky?

8. U ktorého výrobcu ste zakúpil/a doplnky?

 

9. Z akého dôvodu ste sa rozhodol/a pre nákup doplnkov?

10. Kde ste se dozvedel/a o doplnkoch FAKRO?

 
predchádzajúci krok

GRATULUJEME

 

Ďakujeme za vyplnenie formulára. Vaša žiadosť bola prijatá k overeniu.